Privacybeleid en Algmene voorwaarden

Privacybeleid

De door u, de klant, verstrekte persoonlijke gegevens zullen niet gebruikt worden voor commerciele doeleinden en/of online of schriftelijke publicaties. Uitzondering op deze regels wanneer u, de klant, hier persoonlijk om vraagt.

De door mij, Stamboom voor jou, gevonden gegevens en resultaten zullen niet gebruikt worden voor commerciele doeleinden en/of online of schriftelijke publicaties. De uitzondering op deze regels wanneer u, de klant, hier persoonlijk om vraagt.

Privacygevoelige informatie zal alleen worden gebruikt in het belang van het onderzoek en zal niet voor andere doeleinden gebruikt worden, noch aan derden partijen of optentiele klanten verstrekt worden door Stamboom voor jou. Indien het noodzakelijk is voor het onderzoek om persoonlijke informatie aan derden te verstrekken zal dat altijd eerst in overleg gaan met u, de klant.

Gegevens van nog levende personen kunnen pas in het onderzoek gebruikt worden wanneer u, de klant, toestemming heeft gekregen van de desbetreffende personen. Deze toestemming ontvang ik dan, schriftelijk, van u. Is de toestemming niet aanwezig, dan zullen  de nog levende personen niet in het onderzoek verwerkt worden.

Email

Correspondentie tussen de, potentiele, klant en Stamboom voor jou gebeurt per email. Emails worden alleen verstuurd wanneer er gevraagd wordt om een offerte, wanneer u, de klant, vragen heeft of ik aan u of wanneer er een nieuwsbrief wordt verstuurd. Voor de nieuwsbrief dient u zich zelf (online) in te schrijven. Hierdoor geeft u uw accoord voor het gebruik van uw email voor deze doeleinde.

Het beantwoorden van de emails gebeurt altijd zo spoeodig mogelijk

Gegevens bijhouden

Van iedere bezoeker van de site www.stamboomvoorjou.nl worden algemene gegevens bijgehouden, zoals gegevens met betrekking tot de meest geraadpleegde pagina’s van de website. Hierdoor kunnen we ervoor zorgen dat de site zo optimaal mogelijk blijft. Deze verzamelde gegevens van de bezoekers van de website zijn kunnen (meestal) niet tot één specifiek persoon terug gebracht worden.

Deze gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt. Tenzij het wettelijk bepaald wordt dat het wel vetrstrekt dient te worden aan officiele instanties.

Externe sites

Via bepaalde links, die terug te vinden zijn op de site van Stamboom voor jou, kunt u doorgelinkt worden naar een ander pagina. Dit kan ook omgekeerd gebeuren. De informatie en gegevens die versterkt worden op deze pagina (anders dan Stamboom voor jou) zijn niet door Stamboom voor jou verstrekt, tenzij dit expliciet vermeld wordt. Hierdoor kan Stamboom voor jou ook niet aansprakelijk gehouden worden voor uitlatingen gedaan door een ander.

Gegevens bewaren

De volgende gegeven zullen voor een tijd van 6 maanden bewaard blijven:

  • Naam van klant.
  • Adres van klant.
  • Emailadres van klant.
  • Gegevens, die door de klant verstrekt zijn, voor het starten van het onderzoek.
  • Correspondentie tussen Stamboom voor jou en klant.
  • Gevonden informatie en documenten.
  • Afgeleverd rapport van stamboom onderzoek.

Na de periode zullen deze gegevens verwijderd worden. Dit houdt ook in dat een rapport, na deze tijd, niet meer opnieuw verzonden kan worden naar de klant.

Algemene voorwaarden

Betalingen

Het doen van een vooronderzoek is, ten alle tijde, gratis.

Wanneer er is gebleken dat er voldoende informatie gevonden  wordt om een stamboom op te maken, wordt er een offerte opgemaakt met de desbetreffende kosten van het onderzoek. Bijgelsoten vindt u ook de afspraken die gemaakt zijn tussen u, de klant, en Stamboom voor jou. Wanneer u hiermee accoord gaat is dit een bindend contract.

Voor sommige aktes dient betaald te worden om ze te ontvangen. Wanneer dit gebeurt zal er altijd in overleg besloten worden wat er, op dat moment, gedaan wordt.

Het annuleren van het onderzoek is mogelijk binnen 14 dagen na accoord geven van de offerte. Reeds gemaakte kosten worden wel in rekening gebracht en dienen dan ook gewoon betaald te worden.

De gehele betaling dient binnen 14 dagen na ontvangst van de definitieve factuur overgemaakt te worden op de aangegeven rekeningnummer, deze is te vinden op de factuur. Wanneer een factuur niet op tijd voldaan wordt zal Stamboom voor jou de wettelijke bepaling hierna gaan volgen.

Onderzoek

Stamboom voor jou doet haar uiterste best om zo acuraat en actueel mogelijke informatie te verschaffen. Omdat informatie kan wijzigen kan ik geen garanties geven dat de geleverde informatie na verloop van tijd nog correct is. Stamboom voor jou kan hier niet aansprakelijk voor gehouden worden.

Tevens is Stamboom voor jou niet verantwoordelijk voor de gegevens die door de klant vertrekt zijn indien er al een (gedeeltelijke) stamboom aanwezig is en deze door Stamboom voor jou verder uitgezocht dient te worden.

Het verrichten van stamboom onderzoek is een tijdrovend onderzoek en kan hierdoor een behoorlijke tijd in beslag nemen. Hierdoor kan Stamboom voor jou geen excate tijdsduur van het onderzoek aangeven. U wordt tussentijds op de hoogte gehouden van de progressie en eventuele vertragingen.

Ondanks dat ik mijn uiterste best zal doen om een degelijk verslag te leveren kan ik u niet garanderen dat bepaalde wensen die u, de klant, heeft ook daadwerkelijk uitkomen. Geschiedenis laat zich niet herschrijven.

Het definitieve stamboomrapport zal, als PDF betsand, naar u gemaild worden. Printen en versturen per post is mogelijk. Deze kosten zijn terug te vinden op de site.

Geschillen

Wanneer u niet tevreden bent over mijn dienstenverlening of dat u een andere klacht heeft, dan verzoek ik u vriendelijk om contact met me op te nemen zodat we kunnen kijken hoer we dit geschil kunnen oplossen.